Disclaimer

Tot standkoming

De informatie op www.taxaties.vandervelde-hoen.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van V.O.F. Makelaardij Van der Velde en Hoen. De uitvoering van www.taxaties.vandervelde-hoen.nl wordt gedaan door V.O.F. Makelaardij Van der Velde en Hoen.
V.O.F. Makelaardij Van der Velde en Hoen besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.taxaties.vandervelde-hoen.nl.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. V.O.F. Makelaardij Van der Velde en Hoen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.taxaties.vandervelde-hoen.nl.

Links

Het is mogelijk dat via de website van www.taxaties.vandervelde-hoen.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. V.O.F. Makelaardij Van der Velde en Hoen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.taxaties.vandervelde-hoen.nl, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan V.O.F. Makelaardij Van der Velde en Hoen, haar klanten of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van V.O.F. Makelaardij Van der Velde en Hoen, haar klanten of de betreffende derde, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op onze website is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.